Фуражният цех на „АГРИ.СС“ ЕООД е вписан  в регистъра на одобрените производители на храни за животни към БАБХ под  регистрационен № 089500113. Произвежда пълноценен негранулиран фураж за подрастващи пилета , кокошки носачки и други животни.

Комбинираният фураж е съобразен с техните потребности и ежедневни нужди и са с показатели отговарящи на всички съвременни изисквания, съгласно рецепти.

Напълно автоматизираният и компютизиран производствен процес, позволява проследяемост на изпълнението на всеки шарж, от всяка партида, за всяка суровина, влизаща в състава на рецептите за комбинираните фуражи.

Съгласно план за качество, се изпращат проби от комбинирани фуражи и суровини за контролно изпитване във външни акредитирани лаборатории.

Извършените проби и анализи от входа до изхода на продуктите гарантират качествената храна за птиците.

Основните предимства на пълноценните фуражи са следните:

  • Осигуряват всички необходими за птиците хранителни вещества в подходящо съотношение
  • Позволяват внедряване на механизация при храненето, с което се облекчава и се намалява влаганият труд за получаване на единица животинска продукция.
  • Допринасят за повишаване на продуктивността на птиците и за намаляване разхода на фураж за единица продукция.
  • Повишават общата икономическа ефективност от птицевъдството, благодарение на посочените предимства при хранене с тях.
  • Осигуряват добро здравословно състояние за интензивно производство

За нас

Местоположение на Агри.СС ЕООД”АГРИ.СС” ЕООД обработва 30 000 дка земеделска земя, отглежда над 200 000 бр. кокошки носачки в собствен птицекомплекс с площ от 120 дка, притежава складова база за преработка, сушене и съхранение на 37 000 тона зърнена продукция, извършва транспортна дейност на пътници и товари със собствени транспортни средства, притежава автогара, пункт за годишни технически ...

Виж повече

9500 Генерал Тошево
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: 05731 3912; 05731 3924
факс: 05731 3918
e-mail: agris@abv.bg

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.