Обяви Обяви

За нас

Дата: 17.05.2022г.

На основание на чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„АГРИ СС“ ЕООД


ОБЯВЯВАНа заинтересованите лица и общественост, че:

Има инвестиционно предложение за промяна на параметрите на водовземане осъществяван от собствен водоизточник (тръбен кладенец), изграден от инвеститора. В настоящия момент се подготвя процедура по Закона за водите. Водовземането се извършва на основание на Разрешение за водоползване № 11520207/25.08.2014

Връзка с други дейности - В момента, се подготвят документи за разрешаване реализацията на инвестиционното предложение. Реализацията на предложението няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове.

Местоположение - Площадката се намира в землището на община Генерал Тошево, извън регулацията на града. В близко съседство няма елементи от Националната екологична мрежа;

Използвани природни ресурси – Строителство няма да се осъществява. По време на експлоатацията ще се използват подпочвени води;

Отпадъци - При дейността по реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци.


Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4, е-mail: riosv-vn@mbox.contakt.bg, тел. (052) 634 589.


За нас

Местоположение на Агри.СС ЕООДАГРИ.СС” ЕООД обработва 30 000 дка земеделска земя, отглежда над 200 000 бр. кокошки носачки в собствен птицекомплекс с площ от 120 дка, притежава складова база за преработка, сушене и съхранение на 37 000 тона зърнена продукция, извършва транспортна дейност на пътници и товари със собствени транспортни средства, притежава автогара, пункт за годишни технически ...

Виж повече

9500 Генерал Тошево
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: 05731 3912; 05731 3924
факс: 05731 3918
e-mail: agris@abv.bg

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.