Обяви Обяви

За нас

08.07.2022г.

На основание на чл. 4, ал. 1, чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

„АГРИ. СС“ ЕООД

 

ОБЯВЯВА

 

 

На заинтересованите лица и общественост, че:

Има инвестиционно предложение за извършване на поливни операции при отглеждане на царевица за стопански цели върху земя с обща площ 293,000 дка. Поливането ще се осъществи от собствен водоизточник (тръбен кладенец), изграден от инвеститора. В настоящия момент се извършват прединвестиционни проучвания. Водопотреблението ще се извърши с мобилни моторни помпи и система от полипропиленови тръби и буферен резервоар с капацитет 1040 м3, без да се изграждат съпътстващи съоръжения и сгради. Ще се напояват следните парцели:

  • Парцел– ПИ № 247005 –293,000 дка;

Връзка с други дейности - В момента, се подготвят документи за разрешаване реализацията на инвестиционното предложение. Реализацията на предложението няма да засяга други дейности, одобрени с действуващите планове.

Местоположение - Предлаганата площадка се намира в землището на община Генерал Тошево, извън регулацията на града. В близко съседство няма елементи от Националната екологична мрежа;

Използвани природни ресурси – Строителство няма да се осъществява. По време на експлоатацията ще се използват петролни горива и вода;

Отпадъци - При дейността по реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение няма да се генерират отпадъци.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ - Варна, ул. “Ян Палах”, № 4, е-mail: riosv-vn@mbox.contakt.bg, тел. (052) 634 589.

За нас

Местоположение на Агри.СС ЕООДАГРИ.СС” ЕООД обработва 30 000 дка земеделска земя, отглежда над 200 000 бр. кокошки носачки в собствен птицекомплекс с площ от 120 дка, притежава складова база за преработка, сушене и съхранение на 37 000 тона зърнена продукция, извършва транспортна дейност на пътници и товари със собствени транспортни средства, притежава автогара, пункт за годишни технически ...

Виж повече

9500 Генерал Тошево
ул. "Васил Априлов" 2
тел.: 05731 3912; 05731 3924
факс: 05731 3918
e-mail: agris@abv.bg

Използваме "бисквитки", за да гарантираме, че ви предоставяме услугите си по възможно най-добрия начин на този уебсайт. За да научите повече за "бисквитките" и как обработваме личните данни, посетете Общи условия.